Carnavalsboek

Blader hier door ons kleurrijke carnavalsboek. Dit blad wordt ieder carnavalsjaar huis-aan-huis verspreid in de dorpen Bergharen, Hernen en Leur en thuisbezorgd bij alle buitendorpse leden van onze vereniging.

Bestuur carnavalsvereniging ‘De Wurmensoppers’ dankt alle adverteerders. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming.

Lid worden

Als lid krijg je o.a. korting op het toegangskaartje voor de Pronkzitting en ben je eerder aan de beurt om een kaartje te bemachtigen!